Oddział zajmuje się teorią układów silnie skorelowanych, w tym mechanizmów odpowiadających za nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe, a także wyznaczaniem struktury elektronowej w ciałach stałych. Badana jest też nadciekłość w układach bozonowych realizowanych w gazach ultrachłodnych atomów w sieciach optycznych oraz magnetyczne przejścia fazowe przy zastosowaniu fluktuacyjnej teorii zjawisk krytycznych.

 Pracownicy Oddziału Teorii Materii Skondensowanej

Tematyka badawcza:

 • Teoretyczne studia nad zależnością temperatury krytycznej od struktury krystalograficznej warstwowych nadprzewodników wysokotemperaturowych.
 • Badanie kwantowych zachowań krytycznych w pobliżu przejścia Motta w układach fermionowych z silnym oddziaływaniem Coulomba.
 • Modelowanie możliwych uporządkowań ładunkowych, spinowych i orbitalnych w układach silnie skorelowanych elektronów przy użyciu metod analitycznych i symulacji komputerowych.
 • Określenie efektów frustracji i anizotropii na przejścia fazowe w dwuwymiarowych kwantowych układach magnetycznych z zastosowaniem metody grupy renormalizacyjnej.
 • Wyznaczanie struktury elektronowej ciał stałych metodami ab initio.
 • Teoretyczna rekonstrukcja powierzchni Fermiego na postawie danych spektroskopii pozytronowej przy użyciu metod analizy Fouriera.
 • Badanie nadpłynnych przejść fazowych w układach bozonów na sieciach optycznych w zależności od ich geometrii i zewnętrznych pól.
 • Studia dotyczące nadpłynności wzbudzeń ekscytonowyc

Reprezentatywne publikacje 2005-2015:

 • T. A. Zaleski and T.K. Kopeć: Dependence of the Superconducting Critical Temperature on the Number of Layers in a Homologous Series of High-TC Cuprates. Phys. Rev. B 71 (2005) 014519 (14).
 • R. Lemański: Model of Charge and Magnetic Order Formation in Itinerant Electron Systems. Phys. Rev. B 71 (2005) 035107 (7).
 • T. A. Zaleski and T. P. Polak: Synthetic Magnetic Field Effects on Neutral Bosonic Condensates in Quasi-Three-Dimensional Anisotropic Layered Structures. Phys. Rev. A 83 (2011) 023607 (6).
 • T.K. Kopeć: Critical Charge Instability on the Verge of the Mott Transition and the Origin of Quantum Protection in High-TC Cuprates. Phys. Rev. B 73 (2006) 104505 (21).
 • J. Sznajd: Effects of Interchain Frustration on the Phase Transition in Two-Dimensional Spin Systems. Phys. Rev. B 76 (2007) 092405 (4).
 • J. Sznajd: Renormalization of Magnetic Chains in a Field: Isothermal Magnetocaloric Effect. Phys. Rev. B 78 (2008) 214411 (8).
 • P. Wróbel and A.M. Oleś: Ferro-Orbitally Ordered Stripes in Systems with Alternating Orbital Order. Phys. Rev. Lett. 104 (2010) 206401 (4).
 • M. Samsel-Czekała: Electronic Structure and Fermi Surface of UNZ (Z = Se and Te) by ab initio Calculations. Phys. Rev. B 81 (2010) 195115 (7).
 • G. Kontrym-Sznajd, H. Sormann, and E. Boroński: General Properties of Electron–Positron Momentum Densities. Phys. Rev. B 85 (2012) 245104 (9).
 • V. Apinyan and T. K. Kopeć: Excitonic Phase Transition in the Extended Three-Dimensional Falicov-Kimball Model. J. Low Temp. Phys. 176 (2014) 27−63.

Pracownicy:

Lista pracowników