"Wybrane zagadnienia z fizyki ciała stałego"

czwartki, godz. 9:30, sala audytoryjna
30 godz., początek 2 III 2017 r.