Konkursy na stypendia naukowe dla wykonawców projektu badawczego pt. „Badanie wpływu stopnia zdefektowania powierzchni mieszanego tlenku Ce1-xLnxO2-y na kształt i rozmiar osadzonych na nim nanocząstek metalu szlachetnego oraz ich orientacje względem nośnika”, realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2016/21/D/ST5/01640) w Oddziale Chemii Nanomateriałów i Katalizy:

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24.02.2017 (do godziny 13:00)