dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała: "Wybrane zagadnienia z fizyki ciała stałego"

Semestralny cykl wykładów dla słuchaczy Studium Doktoranckiego wtorki, 10:00 - 11:30,
sala audytoryjna INTiBS PAN, początek 29 X 2019 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.