DYREKTOR I RADA NAUKOWA INSTYTUTU NISKICH TEMPERATUR I BADAŃ STRUKTURALNYCH PAN

we Wrocławiu

 

mają zaszczyt zaprosić na inaugurację roku akademickiego 2019/2020.

 

W programie wykład inauguracyjny pod tytułem

 Dlaczego się starzejemy

który wygłosi prof. dr hab. Marcin Czerwiński

(Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN)

 

Uroczystość odbędzie się 22 października 2019 r. (wtorek) o godz. 1100

w sali audytoryjnej Instytutu, przy ul. Okólnej 2, we Wrocławiu