INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia

DATA OGŁOSZENIA: 14.11.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.12.2019

LINK DO STRONY: www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, kataliza heterogeniczna, mikrostruktura katalizatorów, mikroskopia elektronowa, nanomateriały.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta w Oddziale Chemii Nanomateriałów i Katalizy. Od kandydata oczekuje się umiejętności prowadzenia badań doświadczalnych zależności między mikrostrukturą i aktywnością katalizatorów nośnikowych. Kandydat powinien mieć udokumentowane publikacjami doświadczenie w zakresie syntezy oraz charakterystyki katalizatorów nośnikowych przy użyciu metod dyfrakcyjnych i mikroskopowych, a także badań ich aktywności katalitycznej.

Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora nauk chemicznych. Wymagana jest także bardzo dobra znajomość języka angielskiego oraz doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o finansowanie badań naukowych (grantów).

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

- Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu*

- Odpisy dyplomów magisterskiego i doktorskiego

- Życiorys oraz listę publikacji

- Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych

- Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN, przy ulicy Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs na adiunkta OChNiK”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail:

Termin składania dokumentów upływa z dniem 13 grudnia 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 20 grudnia 2019 r.

O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany.

Okres zatrudnienia: trzy lata, w wymiarze pełnego etatu.

* Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).