Rada Szkoły WSD IPAN ogłasza rekrutację kandydatów na rok akademicki 2021/2022 w dyscyplinach nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki biologiczne i nauki medyczne. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z
Zasadami rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, (PDF 337 KB)
określającymi wykaz wymaganych dokumentów oraz miejsce składania podań.

Harmonogram rekrutacji:

Formularz zgłoszeniowy można pobrać stąd (DOCX 38 KB)

Więcej o zasadach rekrutacji, wymaganych dokumentach i załącznikach można przeczytać w zakładce Zasady rekrutacji