W najbliższy czwartek 22.04.2021 o godzinie 12:00 na platformie Microsoft Teams odbędzie się kolejne Seminarium INTiBS PAN, w czasie którego pani dr hab. Renata Kierepko, prof. IFJ PAN z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN w Krakowie wygłosi referat pt. "Wielka awaria jądrowa XXI wieku –  Co się wydarzyło 11 marca 2011 roku?".

seminarium_22.04.jpg