Rada Szkoły WSD IPAN ogłasza rekrutację kandydatów na rok akademicki 2020/2021 w dyscyplinach nauki chemiczne, nauki fizyczne, nauki biologiczne i nauki medyczne. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z
Zasadami rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk, (PDF 337 KB)
określającymi wykaz wymaganych dokumentów oraz miejsce składania podań.

Harmonogram rekrutacji:

  • do 31 maja: ogłoszenie listy proponowanych promotorów wraz z tematyką prac doktorskich,
  • 2 lipca: termin składania podań,
  • 12 – 23 lipca: rozmowy kwalifikacyjne,
  • do 31 lipca: ogłoszenie list osób przyjętych.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać stąd (DOCX 38 KB)

Więcej o zasadach rekrutacji, wymaganych dokumentach i załącznikach można przeczytać w zakładce Zasady rekrutacji