Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu poszukuje Kandydatów zainteresowanych pracą w pracowni mikroskopii elektronowej w Oddziale Chemii Nanomateriałów i Katalizy (http://www.intibs.pl/o-instytucie/badania-naukowe/39-oddzia-chemii-nanomateriaow-i-katalizy.html).

Podstawowe obowiązki:

 • bieżąca obsługa mikroskopów SEM-EDS oraz TEM obejmująca utrzymanie urządzeń w gotowości do pracy (przy współpracy z serwisem fabrycznym);
 • samodzielne wykonywanie podstawowych pomiarów;
 • pomoc użytkownikom urządzeń w wykonywaniu pomiarów i przygotowaniu próbek;
 • aktywny udział w udoskonalaniu istniejących i wdrażaniu nowych metod i technik badawczych wykorzystujących mikroskopy SEM-EDS i TEM.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat), preferowane kierunki: fizyka, inżynieria materiałowa, elektronika lub pokrewne;
 • doświadczenie w pracy eksperymentalnej w dziedzinie mikroskopii elektronowej lub technik zbliżonych (np. metod badania powierzchni ciał stałych);
 • podstawowa wiedza w zakresie fizyki ciała stałego i krystalografii;
 • dobra znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodne czytanie dokumentacji technicznej oraz literatury fachowej;

Oferujemy:

 • rozwój zawodowy w ramach prestiżowej instytucji badawczej;
 • dostęp do innowacyjnej, specjalistycznej wiedzy (know-how) w zakresie unikalnych
  i intensywnie rozwijających się technik badawczych;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

Kontakt:

Osoby zainteresowane powyższą ofertą proszone są o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (życiorys zawodowy, podanie, list motywacyjny, kopia dyplomu ukończenia studiów) w formie elektronicznej na adres z dopiskiem „Rekrutacja” w tytule wiadomości lub złożenie ich bezpośrednio w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu.

Prosimy o dopisanie w podaniu poniższej klauzuli:

”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ,Dz.U.  nr 133, poz.883 z późn. zm.)”.

Pragniemy poinformować, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.