Szanowni Państwo,

Informujemy, że termin składania podań na Letnie Warsztaty Naukowe "Niskie Łąki 2023" zostaje przedłużony do 11.06.2023 r. włącznie. Informacje o wynikach rekrutacji zostaną przesłane mailowo do 15.06.2023 r.

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w Warsztatach należy wypełnić formularz załączając do niego list motywacyjny opisujący np. zainteresowania i osiągnięcia naukowe kandydata oraz przewidywany wpływ udziału w Warsztatach na jego dalsze plany naukowe.

Dodatkowym atutem przy wyborze kandydatów będą następujące załączniki:

  • Wysokie oceny uzyskane z przedmiotów kierunkowych w roku akademickim 2021/2022 oraz brak ocen negatywnych z tych przedmiotów (skan odpowiednich stron indeksu lub inny dokument w przypadku braku indeksu, np. wydruk z systemu komputerowego USOS).
  • Pozytywna opinia pracownika naukowego, opiekuna studiów lub specjalności, koła naukowego lub promotora zawierająca poparcie w staraniach o przyjęcie na Warsztaty i uzasadnienie ich przydatności.

W przypadku problemów z wypełnieniem lub wysłaniem formularza oraz wszelkich pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z dr. Adamem Watrasem

Więcej informacji na temat Warsztatów można znaleźć tutaj.