Z wielkim bólem i smutkiem oraz w poczuciu nieodżałowanej straty dla świata nauki zawiadamiamy, że 6 czerwca 2023 roku zmarł ś.p. prof. dr hab. Bogdan Nowak – emerytowany profesor Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, wybitny specjalista i autorytet oraz jeden z pionierów w zakresie niskotemperaturowych badań magnetycznego rezonansu jądrowego w Polsce, wybitny badacz magnetyzmu  związków lantanowców i aktynowców, członek Rady Naukowej Instytutu (2007–2015), Pełnomocnik Dyrektora ds. Aparatury (1991–1999), wieloletni pracownik Zakładu Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Oddziału Badań Magnetyków.

W osobie Pana Profesora utraciliśmy wybitnego i oddanego swojej pracy naukowca, bardzo cenionego i lubianego wykładowcę, popularyzatora fizyki i opiekuna studentów, człowieka wyjątkowo życzliwego i skromnego, zawsze chętnego do pomocy, cieszącego się powszechnym i zasłużonym szacunkiem współpracownika oraz Przyjaciela.

Uroczystość pożegnalna rozpocznie się Mszą Św. w środę 14 czerwca 2023 r. o godz. 13:00 w Kaplicy Cmentarza Parafialnego Brochowskiego (ul. Brochowska 10, Wrocław), po której nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku.

Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy INTiBS PAN we Wrocławiu