INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
MIASTO: Wrocław
STANOWISKO: profesor w Oddziale Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa
DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka
DATA OGŁOSZENIA: 17.04.2018
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 02.05.2018
LINK DO STRONY: intibs.pl
SŁOWA KLUCZOWE: profesor, fizyka materii skondensowanej, nadprzewodnictwo, przejścia fazowe, fizyka niskich temperatur

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego profesora mającego kompetencje w zakresie fizyki materii skondensowanej, ze szczególnym uwzględnieniem nadprzewodnictwa, zjawisk krytycznych i zachowania materii skondensowanej w niskich temperaturach. Kandydat winien posiadać bardzo dobry dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w w/w dziedzinach. Od kandydata oczekuje się również znajomości metod badawczych, w tym metod transportowych i magnetycznych w obszarze niskich temperatur. Niezbędne jest także doświadczenie kandydata w prowadzeniu projektów badawczych (krajowych i zagranicznych) oraz w pracy za granicą (wieloletnie staże).

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu;
  2. kopia dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu naukowego;
  3. odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora habilitowanego;
  4. życiorys oraz listę publikacji;
  5. zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych;
  6. oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, przy ul. Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs na profesora w ONTiN”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail: .

Termin składania dokumentów upływa z dniem 2 maja 2018 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 8 maja 2018 r. 
O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany. 
Okres zatrudnienia: pięć lat, w wymiarze pełnego etatu.

*Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.)”.