Termin przyjmowania zgłoszeń: 31.08.2019, 14:00
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.09.2019, 14:00
Organizator: dr hab. Artur Bednarkiewicz

Instytut NiskichTemperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu ogłasza rekrutację na stanowisko PostDoc do projektu badawczego pt. “Photon Avalanche in colloidal nano and sub-micron sized inorganic crystals doped with lanthanide ions“., realizowanego na zlecenie Narodowego Centrum Nauki (grant nr. 2018/31/B/ST5/01827) w Oddziale Spektroskopii Optycznej. Celem projektu jest opracowanie, synteza i charakteryzacja nano- i mikro- materiałów wykazujących efekt lawinowej emisji fotonów, a także wykorzystanie tych materiałów do obrazowania i bio-detekcji.

konkurs na stanowisko PostDoc w Oddziale Spektroskopii Optycznej