INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN        
MIASTO: Wrocław     
STANOWISKO: Adiunkt w Oddziale Badań Strukturalnych
DYSCYPLINA NAUKOWA: chemia 
DATA OGŁOSZENIA: 20.12.2018     
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1.02.2019    
LINK DO STRONY: intibs.pl 
SŁOWA KLUCZOWE: postdoc, adiunkt, synteza pochodnych metaloftalocyjanin, syntezy nieorganicznych i metaloorganicznych związków koordynacyjnych w postaci krystalicznej oraz ich badania strukturalne, korelacja struktura a właściwości. Badania z wykorzystaniem metod XRD, UV-Vis FTIR i  Raman, DSC i TG, NMR

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta (postdoc), mającego kompetencje w zakresie syntezy pochodnych metaloftalocyjanin oraz syntezy nieorganicznych i metaloorganicznych związków koordynacyjnych w postaci krystalicznej, badania strukturalne oraz korelacja struktura a właściwości. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w chemii koordynacyjnej, związków kompleksowych w tym metaloftalocyjanin oraz wiedzę na temat ich otrzymywania. Kandydat również powinien posiadać stopień doktora nauk chemicznych oraz doświadczenie w interpretacji wyników dotyczących struktury i właściwości związków kompleksowych lub metaloftalocyjanin jak i również posiadać podstawowe wiadomości z zakresu XRD, FTIR, UV-Vis i spektroskopii Ramana, DSC i TG oraz NMR.

Kandydat powinien posiadać stopień doktora nauk chemicznych uzyskany nie wcześniej niż 3 lata przed przystąpieniem do konkursu, udokumentowany dorobek naukowy w wyżej określonym zakresie badań, oraz znajomość języka angielskiego.

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Podanie o zatrudnienie na stanowisku adiunkta adresowane do Dyrektora Instytutu*;
  2. Odpisy dyplomów magisterskiego oraz doktorskiego;
  3. Życiorys oraz listę publikacji;
  4. Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych;
  5. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, przy ul. Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs na PostDoca”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail: .

Termin składania dokumentów upływa z dniem 1.02.2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 15.02.2019 r.
O wyniku konkursu każdy z kandydatów zostanie poinformowany.
Okres zatrudnienia: 1-2 lata, w wymiarze pełnego etatu (z możliwością zatrudnienia na stałe).

*Prosimy o dopisanie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu bieżącej rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)”