Konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich I, II, i III roku oraz młodych naukowców, którzy w roku 2016 nie ukończyli 35 lat, i obejmuje okres od 1 IV 2016 r. do 31 III 2017 r.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania: 15 000 zł.

Wnioski (kwestionariusz wniosku + kosztorys) należy składać w terminie do 15 III 2016 r.

  • w postaci papierowej ze wszystkimi wymaganymi podpisami do Sekretariatu Naukowego Instytutu,
  • oraz dodatkowo w postaci elektronicznej (pliki pdf bez podpisów) e-mailem na adres przewodniczącego komisji konkursowej prof. dr hab. Mirosława Mączki ().

Dokumenty załączone do ogłoszenia: