hr_excellence_in_research

Instytut otrzymuje prawo używania znaku HR Excellence in Research, przyznawanego przez Komisję Europejską instytucjom wdrażającym zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” oraz tworzącym przyjazne środowisko pracy i rozwoju osobistych karier pracowników.