Dyrektor INTiBS PAN ogłasza konkurs na sfinansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych naukowców lub uczestników studiów doktoranckich w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu.

Konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich I, II, i III roku oraz młodych naukowców, którzy w roku 2018 nie ukończyli 35 lat. Przyznawane w jego ramach granty obejmują finansowanie w okresie od 2 XI 2018 r. do 30 IX 2019 r.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania: 15 000 zł.

Wnioski (kwestionariusz wniosku + kosztorys) należy składać w terminie do 8 X 2018 r (UWAGA! Termin przedłużony).

  • w postaci papierowej ze wszystkimi wymaganymi podpisami do Sekretariatu Naukowego Instytutu,
  • oraz dodatkowo w postaci elektronicznej (pliki pdf bez podpisów) e-mailem na adres Instytutu .

Dokumenty załączone do ogłoszenia: