Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu ogłasza konkurs na stypendium naukowe dla studentów studiów II stopnia lub ostatniego semestru I stopnia (w przypadku studiów inżynierskich), którzy będą wykonawcami projektu badawczego „Searching for novel catalysts for soot emission abatement from automotive exhaust gases - bimetallic Ru -Re and Ru Pt nanoparticles supported on oxide carriers” finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Opiekun: dr inż. Katarzyna Adamska (Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy)
Kontakt: tel. 71 395 41 57, email:  Termin zgłoszeń: 20 października 2018

Szczegóły w języku polskim: LINK

Details in English: LINK