Konkurs skierowany jest do uczestników studiów doktoranckich I, II, i III roku oraz młodych naukowców, którzy w roku 2017 nie ukończyli 35 lat., Przyznawane w jego ramach granty obejmują finansowanie w okresie od 1 VI 2017 r. do 30 IX 2018 r.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania: 15 000 zł.

Wnioski (kwestionariusz wniosku + kosztorys) należy składać w terminie do 29 V 2017 r.
- w postaci papierowej ze wszystkimi wymaganymi podpisami do Sekretariatu Naukowego Instytutu,
- oraz dodatkowo w postaci elektronicznej (pliki pdf bez podpisów) e-mailem do przewodni­czącego komisji konkursowej prof. Mirosława Mączki ().

Dokumenty załączone do ogłoszenia: