W wyniku odwołania od wyników ostatniej ewaluacji, Komitet Ewaluacji Nauki oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki uznało podniesione w naszym odwołaniu argumenty, i w dyscyplinie nauki chemiczne Instytut uzyskał kategorię naukową A+, podczas gdy kategoria A została utrzymana w odniesieniu do nauk fizycznych.

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy, podstawowymi kryteriami ewaluacji są:

  1. kryterium I - poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej; (waga 60%)
  2. kryterium II -  efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych; (waga 20%)
  3. kryterium III - wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (waga 20%).

Gratulacje i najwyższe słowa uznania dla wszystkich pracowników za wkład w wspólny sukces naszego Instytutu.