Główne obchody rocznicy zostały zaplanowane na 19 października. Uczestniczyło w nich kilkudziesięciu gości z kraju i zagranicy oraz niemal 200 obecnych i byłych pracowników Instytutu. Uroczystość rozpoczął dyrektor Instytutu prof. dr hab. Andrzej Jeżowski, który przypomniał okoliczności powstania jednostki oraz przedstawił obecny stan Instytutu. Następnie wystąpił poprzedni dyrektor – prof. dr hab. Józef Sznajd, który zrelacjonował ważniejsze historyczne osiągnięcia naukowe Instytutu, zwracając uwagę szczególnie na te, które z jednej strony podkreślają rangę jednostki, a z drugiej pokazują unikatowość prowadzonych w niej prac. Kolejną występującą osobą był zastępca dyrektora ds. naukowych dr hab. Tomasz Zaleski, który opisał bieżącą tematykę naukową i zakres prac prowadzonych w Instytucie. Szczególny nacisk położony został na najważniejsze dla jednostki badania podstawowe. Wskazane zostały także doceniane w ostatnich latach badania o potencjale zastosowawczym, a także udział Instytutu w komercjalizacji wybranych rozwiązań.

W kolejnej części uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę pracownikom Instytutu za sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Treść aktu odznaczenia odczytał prof. dr hab. Bogdan Nowak, a dekoracji dokonali Wojewoda Dolnośląski pan Paweł Hreniak wraz z Dziekanem III Wydziału Polskiej Akademii Nauk prof. dr. hab. Romanem Micnasem. W imieniu nagrodzonych za odznaczenia podziękowała pani dr hab. Lucyna Macalik. Następnie odczytane zostały listy gratulacyjne nadesłane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina oraz Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza. Następnie głos zabrał Wojewoda Dolnośląski – Paweł Hreniak. Prof. dr hab. Roman Micnas reprezentujący władze Polskiej Akademii Nauk odczytał list od Prezesa Akademii, prof. dr. hab. Jerzego Duszyńskiego oraz wręczył przyznany przez niego medal dla Instytutu. Kolejnymi osobami występującymi byli prof. dr hab. Andrzej Żelaźniewicz (Prezes Oddziału PAN we Wrocławiu), prof. dr hab. Inż. Andrzej Dziedzic (Prorektor ds. Nauczania Politechniki Wrocławskiej), prof. dr hab. Roman Puźniak (Dyrektor Instytutu Fizyki PAN), prof. dr hab. Andrzej Szytuła (Uniwersytet Jagielloński), prof. Juri Grin (Dyrektor Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Drezno, Niemcy), prof. dr hab. Bogdan Idzikowski (Dyrektor Instytutu Fizyki Molekularnej PAN), prof. dr hab. Andrzej Ślebarski (Uniwersytet Śląski w Katowicach), p. Katarzyna Dorywała (Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+), prof. Peter Fulde (Max Planck Institute for Physics of Complex Systems, Drezno, Niemcy), prof. dr hab. Antoni Ciszewski (Dziekan Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego), oraz prof. dr hab. Janina Legendziewicz (Uniwersytet Wrocławski).

Po zakończeniu formalnej części uroczystości odbył się „Koncert strukturalny” w wykonaniu kwartetu smyczkowego, a następnie pracownicy i goście zostali zaproszeni na poczęstunek.