W poniedziałek 13 listopada 2023 ogłoszono wyniki konkursu NCN Miniatura 7.

Miło nam poinformować, że 2 osoby z naszego Instytutu uzyskały granty:

  • pani dr Nadiia Rebrova - na projekt pt “Materiały emitujące promieniowanie UVC do zastosowań medycznych”

  • pan dr Piotr Paweł Kraszkiewicz - na projekt pt."Wpływ promotorów alkalicznych na aktywność katalizatora Au/SiO2 w reakcji utleniania tlenku węgla i wodoru"

serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji grantów.

W MINIATURA 7 naukowcy mogą planować działania w postaci badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. 238 naukowczyń i naukowców dołączyło do grona laureatów konkursu MINIATURA 7. Zrealizują pojedyncze działania naukowe o wartości niemal 9,4 mln zł w jednostkach na terenie całej Polski. W konkursie przyznano łącznie 621 grantów na kwotę niemal 24,2 mln zł.

Konkurs MINIATURA 7 rozstrzygnięty (ncn.gov.pl)