Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 28. przyznała stypendia w programie START najzdolniejszym młodym naukowcom z całej Polski. Otrzyma je 100 wybitnych młodych uczonych, wśród których znajdują się pracownicy INTiBS PAN - dr Orest Pavlosiuk oraz mgr Aleksandra Pilch-Wróbel.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej szczegółów można znaleźć na stronach FNP.