INSTYTUCJA: Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

MIASTO: Wrocław

STANOWISKO: adiunkt

DYSCYPLINA NAUKOWA: fizyka

DATA OGŁOSZENIA: 14.05.2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.06.2020

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 19.06.2020

LINK DO STRONY: www.intibs.pl

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, magnetyzm, nadprzewodnictwo                                           

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Celem konkursu jest obsadzenie stanowiska naukowego adiunkta w Oddziale Badań Magnetyków. Do zadań kandydata będzie należało prowadzenie badań eksperymentalnych związków międzymetalicznych, zawierających pierwiastki z niestabilnymi powłokami elektronowymi f. Kandydat powinien posiadać ukończone wyższe studia w zakresie fizyki i stopień naukowy doktora nauk fizycznych. Od kandydata oczekuje się doświadczenia w zakresie niskotemperaturowych pomiarów własności termodynamicznych i transportowych ciał stałych oraz znajomości zagadnień dotyczących magnetyzmu i nadprzewodnictwa, udokumentowany dorobkiem naukowym w tej tematyce. Niezbędna jest dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Okres zatrudnienia: 21 miesięcy, w wymiarze pełnego etatu, począwszy od 1.07.2020.

 Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

- Podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu*

- Odpisy dyplomów magisterskiego i doktorskiego

- Życiorys oraz listę publikacji

- Zwięzła informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych

- Oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu, INTiBS PAN będzie jego     podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. W. Trzebiatowskiego PAN, przy ulicy Okólnej 2, 50-422 Wrocław, z dopiskiem „Konkurs na adiunkta w OBM”. Tel./fax: 71 343 5021, e-mail:

*Prosimy o umieszczenie w podaniu następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”