TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1 marca 2017 roku;
DATA ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 1 kwietnia 2017 roku