Lista Rankingowa.

Rozmowy kwalifikacyjne w dniu 12-13 września 2023.

 

Miejsce na liście

Imię I nazwisko

Przyznane punkty rekrutacyjne

Dotychczasowe osiągnięcia (dokumenty)
(0 – 5)

Prezentacja w języku angielskim
(0 – 5)

Wiedza w dyscyplinie
(0 – 10)

Suma
(0 -20)

1

Abhinav Agarwal

2,50

3,75

6,75

13,00

2

Mariam Fatima

4,00

3,42

4,42

11,83

3

Anam Javaid

3,50

4,00

4,25

11,75

4

Sidra Bibi

3,25

3,88

3,25

10,38

5

Muhammad Sohail

3,00

3,25

3,42

9,67

6

Sardar Ahmed

3,00

3,50

3,10

9,60

Komisja Rekrutacyjna dla nauk chemicznych i nauk fizycznych ustaliła minimalną liczbę punktów niezbędną dla przyjęcia kandydata do WSD IPAN jako 12 (60% możliwych do uzyskania punktów).

Kandydat nr. 1 uzyskał liczbę punktów rekrutacyjnych większą niż minimalna, więc Komisja postanowiła przyjąć pana Abhinav Agarwal do WSD IPAN.