Lista Rankingowa.

Rozmowy kwalifikacyjne w dniu 13 września 2023.

Miejsce na liście

Imię i nazwisko

Przyznane punkty rekrutacyjne

Dotychczasowe osiągnięcia (dokumenty)

Prezentacja
w języku angielskim

Wiedza w dyscyplinie

Kierownik projektu

Suma

0 – 5

0 – 5

0 – 10

0 - 4

0 – 24

1

Miguel Rodriguez Martin

3,00

4,40

9,50

4,00

20,90

2

Arunjyoti Baidya

3,25

0

0

0

3,25

3

Maleeha Shafique

3,25

0

0

0

3,25

4

Subhojit Pal

3,00

0

0

0

3,00

Komisja Rekrutacyjna dla nauk chemicznych i nauk fizycznych ustaliła minimalną liczbę punktów niezbędną dla przyjęcia kandydata do WSD IPAN jako 14.4 (60% możliwych do uzyskania punktów).

Kandydat nr. 1 uzyskał liczbę punktów rekrutacyjnych większą niż minimalna, więc Komisja postanowiła przyjąć pana Miguela Rodriguez Martin do WSD IPAN.