Lista Rankingowa.

Rozmowy kwalifikacyjne w dniu 19 września 2023.

 

Miejsce na liście

Imię i nazwisko

Przyznane punkty rekrutacyjne

Dotychczasowe osiągnięcia (dokumenty)

Prezentacja
w języku angielskim

Wiedza w dyscyplinie

Kierownik projektu

Suma

0 – 5

0 – 5

0 – 10

0 - 4

0 – 24

1

Aleksandra Motyka

2,75

4,50

8,30

4,00

19,55

Komisja Rekrutacyjna dla nauk chemicznych i nauk fizycznych ustaliła minimalną liczbę punktów niezbędną dla przyjęcia kandydata do WSD IPAN jako 14.4 (60% możliwych do uzyskania punktów).

Kandydatka Aleksandra Motyka uzyskała liczbę punktów rekrutacyjnych większą niż minimalna, więc Komisja postanowiła przyjąć ją do WSD IPAN.