Rekrutacja specjalna do projektu „Dyfuzonowy kanał przewodzenia ciepła: eksperymentalna weryfikacja zunifikowanej teorii transportu ciepła’’
(grant NCN OPUS 23, nr  2022/45/B/ST3/02326)

Lista Rankingowa

Rozmowa kwalifikacyjna dn. 21 marca 2024 

Miejsce na liście

Imię i nazwisko

Przyznane punkty rekrutacyjne

Dotychczasowe osiągnięcia (dokumenty)

Prezentacja
w języku angielskim

Wiedza w dyscyplinie

Kierownik projektu

Suma

0 – 5

0 – 5

0 – 10

0 - 4

0 – 24

1

Katarzyna Syta

3,25

4,25

6,25

3,0

16,75

Komisja Rekrutacyjna dla nauk chemicznych i nauk fizycznych ustaliła minimalną liczbę punktów niezbędną dla przyjęcia kandydata do WSD IPAN jako 14.4 (60% możliwych do uzyskania punktów).

Kandydatka nr 1 uzyskała liczbę punktów rekrutacyjnych większą niż minimalna, tak więc Komisja postanowiła przyjąć Panią Katarzynę Syta do WSD IPAN.