Harmonogram rekrutacji specjalnej do WSD IPAN na rok 2023/2024

Rekrutacja specjalna do projektu: "Dyfuzonowy kanał przewodzenia ciepła: eksperymentalna weryfikacja zunifikowanej teorii transportu ciepła’’ (grant NCN OPUS 23, nr  2022/45/B/ST3/02326)

Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych
im. W. Trzebiatowskiego PAN
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Sala Rady Naukowej (I piętro)

21 marca 2024 (czwartek)

Godzina

Kandydat

12:00

Katarzyna Syta

Lista zgłoszeń niespełniających wymogów formalnych:

Kandydat

Farzaneh Bakhtiari

Saba Bibi

Ayush Chauhan

Muhammad Irfan

Khawar Ismail

Jamil Jadoon

Fares Mokhtara

Muhammad Sohail

Ammara Tofique

Nida Wahab

Asad Yaqoob