Aktualizacja 04.12.2023 - lista rankingowa (PDF, 190 kB)

Lista Rankingowa.

Rozmowy kwalifikacyjne w dniu 20 listopada 2023.

 

Miejsce na liście

Imię i nazwisko

Przyznane punkty rekrutacyjne

Dotychczasowe osiągnięcia (dokumenty)

Prezentacja
w języku angielskim

Wiedza w dyscyplinie

Kierownik projektu

Suma

0 – 5

0 – 5

0 – 10

0 - 4

0 – 24

1

Anam Javaid

3,50

4,50

5,92

4,00

17,92

2

Jamil Khan Jadoon

3,00

4,25

5,50

4,00

16,75

3

Muhammad Tahir Abbas

3,00

4,40

3,90

3,50

14,80

4

Kavita Joshi

4,00

1,50

1,60

2,00

9,10

5

Muhammad Haider Saleem

1,25

1,83

3,17

0,50

6,75

6

Muhammad Sohail

2,75

     

2,75

7

Khazir Hayat

2,00

     

2,00

Komisja Rekrutacyjna dla nauk chemicznych i nauk fizycznych ustaliła minimalną liczbę punktów niezbędną dla przyjęcia kandydata do WSD IPAN jako 14.4 (60% możliwych do uzyskania punktów).

Kandydaci 1 - 3 uzyskali liczbę punktów rekrutacyjnych większą niż minimalna. Ze względu na to, że liczba miejsc do obsadzenia w konkursie wynosi 2, Komisja postanowiła przyjąć Anam Javaid oraz Jamil Khan Jadoon do WSD IPAN.