Rada Szkoły WSD IPAN ogłasza rekrutację uzupełniającą kandydatów na rok akademicki 2021/2022 w dyscyplinach nauki chemiczne i nauki fizyczne. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z „Zasadami rekrutacji do Wrocławskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów Polskiej Akademii Nauk” (ścieżka do pliku pdf) określającymi wykaz wymaganych dokumentów oraz miejsce składania podań.

Harmonogram rekrutacji:

  • do 2 sierpnia: ogłoszenie listy proponowanych promotorów wraz z tematyką prac doktorskich (lista w pliku pdf),
  • 3 września 8 września: termin składania podań,
  • 13 – 17 września: rozmowy kwalifikacyjne,
  • do 24 września: ogłoszenie listy osób przyjętych.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać stąd.

Więcej o zasadach rekrutacji, wymaganych dokumentach i załącznikach można przeczytać w zakładce Zasady rekrutacji.