Nauki fizyczne i nauki chemiczne

Lista Rankingowa dla dyscyplin nauki chemiczne i nauki fizyczne.Lista Rankingowa dla dyscyplin nauki chemiczne i nauki fizyczne. Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się w dniu 13 lipca 2021.

Miejsce
na
liście

Kandydat
Imię i nazwisko

Przyznane punkty rekrutacyjne

Dotychczasowe osiągnięcia
(dokumenty)
(0 – 5)

Prezentacja w języku 
angielskim
(0 – 5)

Wiedza w dyscyplinie
(0 – 10)

Suma (0 -20)

1

Weronika Bodylska

4.75

4.79

8.43

17.97

2

Mateusz Pieprz

3.50

4.71

8.71

16.92

3

Maja Szymczak

3.75

4.29

7.21

15.25

4

Szymon Smółka

2.25

3.86

6.93

13.04

5

Daniela Kujawa

3.25

3.79

4.14

11.18

6

Agata Musiałek

3.00

3.21

4.43

10.64

7

Asf Hayat

1.25

3.07

1.71

6.04

8

Nidhin Francis

3.25

1.0

1.14

5.39

9

Seyed Najafi

-

-

-

-

Komisja Rekrutacyjna dla nauk chemicznych i nauk fizycznych ustaliła minimalną liczbę punktów niezbędną dla przyjęcia kandydata do WSD IPAN jako 12 (60% możliwych do uzyskania punktów). Liczba miejsc do WSD IPAN w INTiBS PAN na rok 2021/2022 wynosi 5.

Na podstawie przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej, Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przyjęciu Weroniki Bodylskiej, Mateusza Pieprza, Mai Szymczak oraz Szymona Smółki do WSD IPAN.

Nauki biologiczne i nauki medyczne

Na podstawie przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej (w dniach 13-14.07.2021) podjęto decyzję o przyjęciu do WSD IPAN następujących osób:

  1. Katarzyna Balon
  2. Sylwia Biały
  3. Patrycja Burzyńska
  4. Ewa Carolak
  5. Michalina Gos
  6. Hubert Kasprzak
  7. Dominika Kozakiewicz
  8. Izabela Rybicka
  9. Joanna Tyszer
  10. Sylwia Wojtyś-Tekiel

Komisja Rekrutacyjna przyjęła, że kandydat rekomendowany do przyjęcia musi uzyskać minimum 12 punktów rekrutacyjnych (60% możliwych do uzyskania punktów). Liczba miejsc dostępnych w WSD IPAN w dyscyplinach nauki biologiczne i nauki medyczne została ustalona na 10.

Komisja Rekrutacyjna sporządziła ranking kandydatów, który wraz ze szczegółową punktacją w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela.

Miejsce

Kandydat

Punktacja za dokumenty
(0-5)

Punktacja za prezentację
(0-5)

Punktacja za wiedzę
(0-10)

Punktacja końcowa
(0-20)

1

Katarzyna Balon

3

4,625

9,625

17,250

2

Izabela Rybicka

3,25

4,792

9,083

17,125

3

Michalina Gos

3,75

4,083

8,417

16,250

4

Sylwia Biały

3,25

3,917

8,417

15,584

5

Joanna Tyszer

2,25

4,458

8,792

15,500

6

Sylwia Wojtyś-Tekiel

2

4,375

8,542

14,917

7

Patrycja Burzyńska

2,5

4,042

7,792

14,334

8

Hubert Kasprzak

2,25

3,750

8,208

14,208

9

Dominika Kozakiewicz

1,75

4,208

8,208

14,166

10

Ewa Carolak

3

3,667

7,083

13,750

11

Patrycja Wychowaniec

3

3,417

6,333

12,750

12

Justyna Rękas

1,5

3,042

6,792

11,334

13

Dominika Piłat

0,5

3,458

5,875

9,833

14

Karolina Cierluk

1,75

2,100

4,800

8,650