Warning: Use of undefined constant view - assumed 'view' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/www/templates/intibs2020/index.php on line 92

Wydarzenia


21-05-19, Tuesday 11:15
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

In situ studies of two-dimensional materials interactions with electron beam in transmission electron microscope

mgr Anna Siudzińska

21-05-19, Tuesday 11:00
sala 409a, bud. 2

Seminarium Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

Unusual Temperature Dependence of Pseudogap and Thermoelectric power in HoBa2Cu3O7-δ; Possible observation of the Fermi arc behavior

prof. Andrei Solovjov
B.I. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, Kharkov, Ukraine

20-05-19, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Wiry optyczne i ich zastosowania

dr hab. Jan Masajada
Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
16-05-19, Thursday 13:30
sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Bidirectional spectral conversion by SrF2: Pr3+, Yb3+ nanoparticles

mgr Karina Grzeszkiewicz

15-05-19, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Rogue waves and instabilities in optics and oceanography

prof. Frédéric Dias
University College Dublin

14-05-19, Tuesday 11:15
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Impact of crystal and molecular structure on non-linear properties of compounds with guanidinium group

mgr Piotr Rejnhardt

13-05-19, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Field Effect Transistors Based Terahertz Detectors: History, State of the Art and Future Directions

prof. Wojciech Knap
International Research Agenda CENTERA, Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences, Laboratoire Charles Coulomb University of Montpellier and CNRS, France

Czytaj więcej...
10-05-19, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

A fresh look at the gauge coupling unification and proton decay

dr Kazuki Sakurai
UW

Czytaj więcej...
08-05-19, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Structural Diversity and Interesting Physical Properties of the Compounds in the RE2TX3 Family

Sebastian Peter
Centrum Zaawansowanych Badań Naukowych im. Jawaharlala Nehru w Bengaluru w Indiach

Czytaj więcej...
08-05-19, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Kryształy warstwowe w ciśnieniu hydrostatycznym i polu magnetycznym - badania ab initio

Tomasz Woźniak
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

07-05-19, Tuesday 11:15
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Struktura elektronowa półprzewodników – badania przy zastosowaniu Teorii Funkcjonału Gęstości oraz metod uczenia maszynowego

mgr Matylda Repa

06-05-19, Monday 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminarium Fizyki Politechniki Wrocławskiej

Natura kompleksów ekscytonowych i dynamika sieci w dwuwymiarowych kryształach dichalkogenków metali przejściowych

dr inż. Joanna Jadczak
Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Czytaj więcej...
30-04-19, Tuesday 13:30
sala 6 (bud. VIII)

Seminarium Oddziału Chemii Nanomateriałów i Katalizy

Zastosowanie związków organiczno-nieorganicznych typu MOF w katalizie

mgr Piotr Wożniak

30-04-19, Tuesday 13:30
sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Transfer ładunku/energii pomiędzy kropkami kwantowymi sprzężonymi w bliskim polu - wstęp do kwantowych sieci neuronowych i obliczeń opartych o konfiguracje

dr Bartłomiej Cichy

26-04-19, Friday 12:15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Modeling Cold and Dense QCD Matter

mgr Michał Marczenko
IFT UWr

Czytaj więcej...
24-04-19, Wednesday 13:30
sala nr 6 (bud. II)

Seminarium Oddziału Badań Magnetyków

Single chain magnets

dr hab. Michał Rams
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czytaj więcej...
17-04-19, Wednesday 13:15
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminarium "Coherence-Correlations-Complexity" (KFT, PWr)

Grand Unified Theory of Quantum Metrology

dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, prof. UW
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

16-04-19, Tuesday 13:30
sala audytoryjna

Seminarium Oddziału Spektroskopii Optycznej

Wpływ metody syntezy na właściwości anty-Stokesowskiej białej emisji generowanej z Sr2CeO4

dr Mariusz Stefański

16-04-19, Tuesday 11:15
sala audytoryjna

Seminarium Doktoranckie

Electronic structure studies of selected intermetallic systems in view of topological band theory

mgr Piotr Ruszała

12-04-19, Friday 12:55
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminarium Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Decoding the QCD phase structure with relativistic nuclear collisions

prof. Peter Braun-⁠Munzinger
GSI Darmstadt

Czytaj więcej...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Adres Instytutu:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Adres elektroniczny:
71 343 5021, 71 395 4xxx (xxx nr wew.)
Fax: 71 344 1029
Poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30