Events


Today
21-10-25, 09:45
Sali VII W (B4), UPWr

Lecture at the University of Life Sciences in Wrocław

Repair of CNS Injuries by Transplantation of Olfactory Ensheathing Cells

prof. Ying Li
University College London Institute of Neurology

Read more...
Today
21-10-25, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Nanokompozyt PbTe/CdTe hodowany metodą MBE jako kandydat na wysoko-temperaturowe detektory podczerwieni

prof. Grzegorz Karczewski
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Tomorrow
21-10-26, 11:15
MS Teams

PhD Seminar

Zbadanie zjawiska laserowo stymulowanej emisji w materiałach Y3Al5O12 domieszkowanych jonami chromu oraz iterbu

Mgr Mykhailo Chaika

Read more...
Tomorrow
21-10-26, 13:00
Microsoft Teams

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Confinement of metal nanoparticles on doped carbon materials – a strategy to transform waste into high valuable chemicals

Dr Rafael de Lima Oliveira

Read more...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30