Events


After tomorrow
20-10-26, 11:15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Deterministycznie zintegrowane nanostruktury półprzewodnikowe dla zastosowań w nanofotonice

dr inż. Paweł Mrowiński
Institut für Festkörperphysik, Technische Universität Berlin, Niemcy; Katedra Fizyki Doświadczalnej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Read more...
20-10-27, 10:00
Microsoft Teams

Doctoral dissertation defence

Wpływ składu i architektury chemicznej na właściwości luminescencyjne koloidalnych nanokryształów NaYF4 domieszkowanych wybranymi jonami lantanowców

mgr Aleksandra Pilch-Wróbel

Read more...
INSTYTUT NISKICH TEMPERATUR
I BADAŃ STRUKTURALNYCH
im. Włodzimierza Trzebiatowskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Institute address:
ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
Electronic address::
71 343 5021, 71 395 4xxx
Fax: 71 344 1029
Mon - Fri 7:30-15:30