Zebranie śródokresowe członków projektu TransFerr odbędzie się w dniach 21-22 marca 2019 r. w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych we Wrocławiu. Podczas spotkania będzie miał miejsce przegląd i podsumowanie 15-stu miesięcy działania projektu. Wszyscy członkowie konsorcjum będą obecni, aby zreferować ukończone zadania i osiągnięcia naukowe oraz omówić te kwestie z urzędnikiem ds. projektów REA. Podsumowane zostaną także działania związane z zakończonymi delegacjami, rozpowszechnianiem i komunikacją wyników projektu, a także zorganizowanymi przez członków konsorcjum wydarzeniami, takimi jak warsztaty, szkolenia i konferencje. Spotkanie współorganizowane jest razem z Nanoceramics SA.

Szczegółowe informacje: LINK