biartekpl dfn XXVI grafika www

XXVI Dolnośląski Festiwal Nauki, 

edycja INTiBS PAN

16-22 września 2023 (sob-pt)

ul. Okólna 2, Wrocław (mapka)
 

PROGRAM FESTIWALU

UWAGA: Dla grup zorganizowanych powyżej 10 osób wymagane zapisy: tel. 71 3954 259 (od 4 do 15 września)!

Regulamin uczestnictwa w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, edycja INTiBS PAN

  1. Imprezy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, edycja INTiBS PAN organizowane są przez Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we Wrocławiu.
  2. Terminarz imprez, preferowane grupy docelowe, liczba dostępnych miejsc, oraz warunki uczestnictwa (np. konieczność zapisów dla grup zorganizowanych) są zawarte w programie Festiwalu oraz publikowane na stronie internetowej INTiBS PAN.
  3. Uczestnicy imprez przebywając na terenie INTiBS PAN muszą stosować się do poleceń Prowadzących zajęcia oraz pracowników ochrony.
  4. Uczestnicy są zobowiązani zachowywać odpowiedni, wskazany przez Prowadzących dystans od elementów demostracyjnych. Bezpośredni kontakt z tymi elementami jest możliwy jedynie za wyraźną zgodą Prowadzącego.
  5. Szkolne grupy zorganizowane muszą znajdować się pod opieką odpowiedniej liczby opiekunów (zgodnie z przepisami regulującymi pracę szkół). Opiekunowie sprawują kontrolę nad grupą w czasie przebywania jej na terenie INTiBS i dbają o jej właściwe zachowanie.
  6. Ogranizator zastrzega możliwość rejestracji fotograficznej i filmowej imprez festiwalowych celem rozliczania uzyskiwanych dofinansowań, oraz propagowania swojej działalności popularyzatorskiej, a także Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.