Na zakończonej właśnie konferencji International Conference on Luminescence ICL 2023 w Paryżu, najbardziej prestiżowej konferencji luminescencyjnej, prof. dr hab. Łukasz Marciniak został wyróżniony nagrodą George Blasse Young Investigator Award 2023.

Za stroną ICL2023 „George Blasse Young Investigator Award została ogłoszona na cześć zmarłego w grudniu 2020 r. profesora George'a Blasse'a oraz w celu uhonorowania wybitnych młodych badaczy w dziedzinie luminescencji. Nagroda ma na celu wyróżnienie młodych naukowców (poniżej 40 roku życia), którzy wnieśli wysoce innowacyjny wkład związany ze zjawiskami luminescencji i materiałami luminescencyjnymi oraz są aktywni w społeczności ICL.

Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

George Blasse Award