Wynalazki konsorcjum NEW LOKS zgłoszone do konkursu o Grand Prix Innowacje 2012 na Targach TECHNICON INNOWACJE w Gdańsku zostały docenione przez kapitułę konkursową i otrzymały trzy prestiżowe nagrody. Spośród przeszło 100 zgłoszonych w tym konkursie wynalazków oba zgłoszenia z projektu spotkały się z zainteresowaniem jury.

Więcej informacji: http://newloks.int.pan.wroc.pl/nasze-wynalazki-nagrodzone