program:

wystąpienie Dyrektora Instytutu, prof. dr. hab. Andrzeja Jeżowskiego
otwierające nowy rok akademicki

oraz

wykład inauguracyjny
pod tytułem

Karbaporfirynoidy i metalokarbaporfirynoidy.”

który wygłosi Przewodniczący Rady Naukowej INTiBS PAN, członek korespondent PAN,
prof. dr. hab. Lechosław Latos-Grażyński

Uroczystość odbędzie się 19 października 2012 r. (piątek) o godz. 1200
w sali audytoryjnej Instytutu
Wrocław, ul. Okólna 2