prof. dr hab. Romuald Lemański: "Fizyka przejść fazowych"

Semestralny cykl wykładów dla słuchaczy Studium Doktoranckiego wtorki, 9:30 - 11:00,
sala audytoryjna INTiBS PAN, początek 9 III 2019 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.