Mgr Adam Olejniczak laureatem konkursu na stypendia prezesa PAN dla doktorantów za wybitne osiągnięcia naukowe

11 grudnia 2019 r. w Pałacu Staszica w Warszawie dziesięcioro doktorantów z instytutów naukowych PAN otrzymało stypendia prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego; wśród nich mgr Adam Olejniczak, słuchacz IV roku studiów doktoranckich z INTiBS PAN.

Stypendia – przewidziane na rok akademicki 2019-2020 – mają pomóc w osobistym rozwoju młodych badaczy. O ich przyznanie doktorantom wnioskowali dyrektorzy instytutów naukowych PAN. Specjalny zespół ocenił zgłoszenia i sporządził listę rankingową. Na tej podstawie prezes PAN prof. Jerzy Duszyński przyznał 27 listopada 2019 r. stypendia.

Szczegółowe informacje: https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/materialy-dla-prasy/2834-stypendia-prezesa-pan-dla-doktorantow-za-wybitne-osiagniecia

Gratulujemy! 

small 2019 12 11 PAN Foto 054

 fot. Polska Akademia Nauk