Szanowni Państwo,

W najbliższy czwartek 30.11.2023 o godzinie 12:00 w Audytorium odbędzie się Seminarium INTiBS PAN, podczas którego dr Karol Lemański wygłosi referat pt. „Właściwości spektroskopowe glinianów i glinokrzemianów domieszkowanych jonami lantanowców oraz metali przejściowych”.

2023.11.30 Lemański plakat