Z przyjemnością informujemy, że pani dr inż Aleksandra Kowal (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa), jest polskim reprezentantem w konsorcjum projektowym Horyzont Europa w ścieżce „Metrology Partnership”. 

Projekt pod tytułem 22IEM02  Dissemination of the redefined kelvin - DireK-T został uruchomiony 1 września 2023 i potrwa 36 miesięcy. 

Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje o celach i zadaniach konsorcjum.

Publishable Summary Dissemination of the redefined kelvin (22IEM02), PDF, 0.22 MB