W najbliższy czwartek 10.11.2022 o godzinie 12:00 na platformie MS Teams w zespole „Seminarium INTiBS PAN” Prof. Dr. Stefan W. Hell z Instytutu Max Plancka Nauk Multidyscyplinarnych w Getyndze oraz z Instytutu Maxa Plancka Badań Medycznych w Heidelbergu w Niemczech, laureat Nagrody Nobla 2014 w dziedzinie chemii, wygłosi referat pt. “MINFLUX nanoscopy and related matters”.

 2022 11 10 Hell plakat