prof. Mączka

Pięć nagród indywidualnych i jedną zespołową przyznał Prezes Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w roku 2022. Doceniono także autorów rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

W tym roku Nagrody Prezesa Rady Ministrów przyznano po raz 30. Uhonorowane zostały nimi 44 osoby i jeden zespół badawczy. W tym gronie najwięcej jest laureatów z Uniwersytetu Warszawskiego (4), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (4) i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (4). Czworo nagrodzonych wywodzi się z instytutów Polskiej Akademii Nauk. W sumie laury trafiły do przedstawicieli 26 instytucji. Tradycyjnie wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach. 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w najbardziej prestiżowej kategorii – osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej – nagrodzony został m.in. 

pan Profesor Mirosław Mączka (OSO) za 

Za nowatorskie badania, które doprowadziły do odkrycia szeregu nowych materiałów funkcjonalnych i w istotny sposób pogłębiły wiedzę w zakresie związków hybrydowych

Wniosek, zgłoszony przez Dyrektora Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN był rekomendowany przez prof. dr. hab. Bogusława Buszewskiego. 

Prowadzone przez prof. Mączkę badania hybrydowych związków organiczno-nieorganicznych wpisują się w bardzo aktualną i ważną  tematykę zarówno ze względów na potencjalne możliwości ich zastosowań jak i niezwykle ciekawą i złożoną naturę ich właściwości strukturalnych, optycznych, magnetycznych i elektrycznych. Prof. Mirosław Mączka podjął się ambitnego zadania syntezy wielu nowych związków hybrydowych (np. związków opartych na ligandach mrówczanowych, na ligandach cyjankowych, trójwymiarowych perowskitów ołowiowych i hybrydowch) oraz zbadania ich właściwości fizykochemicznych i relacji pomiędzy strukturą krystalograficzną a właściwościami. Celem tych badań było więc nie tylko poszukiwanie nowych materiałów funkcjonalnych lecz również zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za występowanie pożądanych właściwości. Wiedza ta jest niezbędna do racjonalnego projektowania materiałów o z góry założonych właściwościach.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Nagrody przyznawane są od 1994 roku. Zgodnie z rozporządzeniem z maja 2019 r. premier może przyznać w danym roku nie więcej niż 45 nagród, w tym maksymalnie: 25 za rozprawy doktorskie; 10 za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego i tyle samo za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej. Ta ostatnia kategoria połączyła osobno nagradzane wcześniej osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz naukowo-techniczne. Wysokość wszystkich nagród była do niedawna „sztywna” (od 25 tys. zł dla doktorów po 125 tys. zł za wybitne osiągnięcia). Od 2019 r. maksymalna wartość nagrody nie może przekroczyć 8-krotności (w przypadku rozpraw doktorskich), 12-krotności (habilitacje) i 24-krotności (osiągnięcia naukowe) minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (obecnie 6410 zł). Zespołowi ds. Nagród Prezesa Rady Ministrów przewodniczy prof. Tomasz Giaro.

Więcej informacji można znaleźć na stronach: