W ramach przyjętego porozumienia z Narodowa Akademią Nauk Ukrainy Polska Akademia Nauk wdraża nowy program wsparcia współpracy z Ukrainą.

Ogólne warunki:

a) koszty związane z podróżą i pobytem ukraińskich naukowców w jednostkach PAN pokrywa Polska Akademia Nauk;

b) długość pobytu w jednostkach PAN wynosi 3 miesiące z ewentualną możliwością przedłużenia.

Wnioski:

Wnioski jednostki PAN składają do Biura Współpracy z Zagranicą PAN w trybie ciągłym (do wyczerpania środków).

Ukraińscy naukowcy, którzy nie mają partnerów naukowych w jednostkach PAN mogą kontaktować się z Biurem Współpracy z Zagranicą pod adresem  lub z panem Mateuszem Białasem pełniącym obowiązki dyrektora przedstawicielstwa PAN w Kijowie. (adres e-mail  ).

Warunki finansowe:

a) koszty pobytu (wyżywienie i zakwaterowanie) – 5000 PLN miesięcznie,

b) koszty podróży z Ukrainy do Polski – do 1500 PLN.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail 

ПЕРЕБУВАННЯ ДОСЛІДНИКІВ З УКРАЇНИ В ПАН

У рамках угоди з Національною академією наук України Польська академія наук реалізує нову програму підтримки співпраці з Україною:

Загальні умови:

а) витрати, пов'язані з дорогою та перебуванням українських вчених у підрозділах Польської академії наук, фінансуються Польською академією наук;

б) термін перебування в підрозділах ПАН становить 3 місяці з можливістю продовження.

Заявки:

Заявки подають підрозділи ПАН до Бюро закордонних зв’язків ПАН на постійній основі (до вичерпання коштів).

Українські вчені, які не мають наукових партнерів у підрозділах Польської академії наук, можуть зв’язатися:

- з Бюро закордонних зв’язків за адресою  або

- з паном Матеушом Бяласом, в.о. директора Представництва ПАН у Києві (адреса електронної пошти ).

Фінансові умови:

а) витрати на проживання (харчування та проживання) - 5000 злотих на місяць,

б) витрати на проїзд з України до Польщі - до 1500 злотих.

Якщо у Вас є питання звертайтесь за адресою: