Within the framework of the adopted agreement with the National Academy of Sciences of Ukraine, the Polish Academy of Sciences is implementing a new program to support cooperation with Ukraine.

General conditions:

(a) costs related to travel and stay of Ukrainian scientists in PAN units are covered by the Polish Academy of Sciences;

b) the length of stay in PAN units is 3 months with possible extension.

Applications:

Applications are submitted by PAN units to the Office of International Cooperation of the Polish Academy of Sciences on a continuous basis (until funds are exhausted).

Ukrainian scientists who do not have scientific partners in PAN units may contact the Office of International Cooperation at or Mr. Mateusz Białas, acting director of the representation of PAN in Kiev. (e-mail address ).

Financial conditions:

(a) costs of stay (food and accommodation) - 5000 PLN per month,

b) travel costs from Ukraine to Poland - up to 1500 PLN.

Possible questions should be sent to the e-mail address .

ПЕРЕБУВАННЯ ДОСЛІДНИКІВ З УКРАЇНИ В ПАН

У рамках угоди з Національною академією наук України Польська академія наук реалізує нову програму підтримки співпраці з Україною:

Загальні умови:

а) витрати, пов'язані з дорогою та перебуванням українських вчених у підрозділах Польської академії наук, фінансуються Польською академією наук;

б) термін перебування в підрозділах ПАН становить 3 місяці з можливістю продовження.

Заявки:

Заявки подають підрозділи ПАН до Бюро закордонних зв’язків ПАН на постійній основі (до вичерпання коштів).

Українські вчені, які не мають наукових партнерів у підрозділах Польської академії наук, можуть зв’язатися:

- з Бюро закордонних зв’язків за адресою  або

- з паном Матеушом Бяласом, в.о. директора Представництва ПАН у Києві (адреса електронної пошти ).

Фінансові умови:

а) витрати на проживання (харчування та проживання) - 5000 злотих на місяць,

б) витрати на проїзд з України до Польщі - до 1500 злотих.

Якщо у Вас є питання звертайтесь за адресою: