Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk ogłasza otwarty nabór partnera w konkursie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet 3 Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działanie 03.01 Dostępność szkolnictwa wyższego (FERS.03.01-IP.08-001/23 Dostępność podmiotów szkolnictwa wyższego) będącego przedstawicielem środowiska osób z niepełnosprawnościami w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu przygotowanego w odpowiedzi na w/w konkurs.
Data ogłoszenia konkursu: 21.12.2023
Data nadsyłania zgłoszeń: 11.01.2024, godz. 11:00
Szczegółowe informacje o naborze: BIP

Ogłoszenie wyniku naboru

W naborze złożono jedno zgłoszenie: Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje Nowe Możliwości”. Zostało ono złożone prawidłowo i spełnia warunki formalne. Komisja wskazała Stowarzyszenia na rzecz równego dostępu do kształcenia „Twoje Nowe Możliwości” jako Partnera wyłonionego w naborze.